سفارش تبلیغ
صبا


جاده خاطره ها

غزل چشمت غزل مویت غزل لبهات بانو جان

خدا رحـمش بیاید بر مخاطب هات بانــو جان

نگاهت  منتقدها  را  حسابـی  بـی زبان  کرده

و شاعرهای سر در گم که در شب هات بانو جان

غنایی راه رفتن ها؛حماسی عشوه کردن ها

چه می چسبد برای ما  مجرب هات بانو جان

تبــم  تند است و هذیانم مفاعیلن مفاعیلن

دعا کن قسمتم باشد تو و تب هات بانو جان

*

رسیدم روی این بیتی که عمرش یازده قرن است

و می پرسم  به شکلی که مودب هات بانو جان:

تو  مرصاد العبـادی  یا  فـروغ کشف الاسراری

که رندی می گذارد سر به مکتب هات بانو جان؟

تو لامذهب ترین شعری که خیییییلی دوستش دارم

به می سجاده رنگیـن شد و  شد لب هات بانو جان

شاعر: کمیل ایزدجو


نوشتهشدهدریکشنبه 95/3/16ساعت 6:51 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

گـوشـی را بـردار...


زیـر تـمـام قـول و قـرارهـایـتــ بـزن...


حـتـی اگـر آسـمـان بـه زمـیـن بـیـایـد...


تـــو بـه مـن زنـگ بـزن...


شـده حـتـی فقـط نـفـس بـکـش...


دلـم بـرایـت تـنـگ اسـت...

 


نوشتهشدهدرشنبه 95/1/7ساعت 11:50 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin


AvaCode.64