سفارش تبلیغ
واحد طراحی


جاده خاطره ها

 

 

 حرف رفتن مزن ای یار دلم میشکند...
گر نباشی تو علمدار، علم میشکند..


تو تمامی امید دل مایی آقا...
حرف رفتن که شود لوح و قلم میشکند....


 جانم به فدایت آقا...

 


نوشتهشدهدریکشنبه 94/12/23ساعت 9:17 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

دلت که به دلی بند باشه..

هیچ ناز و ادایی نمی تونه بینتون فاصله بندازه...:)

دل منم بند به این صفحه...

با کلی خنده و گریه و دلتنگی...

خوشحالم که هرچند کمتر، ولی هیچ شبکه اجتماعی نتونسته منو از اینجا دور کنه..:)

6 سال گذشت...:)

ممنونم از همراهان خاموش و روشن ولی همیشگی ام:)

 


نوشتهشدهدرشنبه 94/12/15ساعت 10:1 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

مــن...

بــه مــعــجــزه ے

اشــکــ ایــمــان پــیــدا کــرده ام...

حــتــے ...

بــیــشــتــر از دســتــ هــاے تــو....

خــوبــ قــصــه هــاے مــن...

بــبــخــش بــے وفــایــیــم را....نوشتهشدهدرپنج شنبه 94/11/1ساعت 12:54 صبحتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

و فکر می کنم که...

چای عاشقانه ترین بهانه ی دنیاست...

برای لحظاتی کنار هم بودن...

و اینکه نگاهم کنی و بگویی..:

خب.. چه خبر بــانـــو...؟نوشتهشدهدریکشنبه 94/10/27ساعت 8:22 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

گــاهــی...

تــمــوم زنــدگــیــتــ... خــلــاصــه مــیــشــه تــوی یــه کــلــمــه...

آه....

.

آه... یـکـی از اسـامـی خـداسـتــ...

.

قــلــبــم...

 

 


نوشتهشدهدریکشنبه 94/10/6ساعت 8:21 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin


AvaCode.64