سفارش تبلیغ
صبا


جاده خاطره ها

 

 

 حرف رفتن مزن ای یار دلم میشکند...
گر نباشی تو علمدار، علم میشکند..


تو تمامی امید دل مایی آقا...
حرف رفتن که شود لوح و قلم میشکند....


 جانم به فدایت آقا...

 


نوشتهشدهدریکشنبه 94/12/23ساعت 9:17 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

دلت که به دلی بند باشه..

هیچ ناز و ادایی نمی تونه بینتون فاصله بندازه...:)

دل منم بند به این صفحه...

با کلی خنده و گریه و دلتنگی...

خوشحالم که هرچند کمتر، ولی هیچ شبکه اجتماعی نتونسته منو از اینجا دور کنه..:)

6 سال گذشت...:)

ممنونم از همراهان خاموش و روشن ولی همیشگی ام:)

 


نوشتهشدهدرشنبه 94/12/15ساعت 10:1 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

مــن...

بــه مــعــجــزه ے

اشــکــ ایــمــان پــیــدا کــرده ام...

حــتــے ...

بــیــشــتــر از دســتــ هــاے تــو....

خــوبــ قــصــه هــاے مــن...

بــبــخــش بــے وفــایــیــم را....نوشتهشدهدرپنج شنبه 94/11/1ساعت 12:54 صبحتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

و فکر می کنم که...

چای عاشقانه ترین بهانه ی دنیاست...

برای لحظاتی کنار هم بودن...

و اینکه نگاهم کنی و بگویی..:

خب.. چه خبر بــانـــو...؟نوشتهشدهدریکشنبه 94/10/27ساعت 8:22 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

گــاهــی...

تــمــوم زنــدگــیــتــ... خــلــاصــه مــیــشــه تــوی یــه کــلــمــه...

آه....

.

آه... یـکـی از اسـامـی خـداسـتــ...

.

قــلــبــم...

 

 


نوشتهشدهدریکشنبه 94/10/6ساعت 8:21 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin


AvaCode.64