شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ما بوديم و اندوهي مدام ، که گاه در پسِ تبسمي کوتاه ، از يادمان مي رفت....
*سحربانو*
...
2-دست خط
مثل گذشته ها قشنگ و زيبا
چه زيبا
وستا
سلااااااااااااااام سحررررررررررررر
*سحربانو*
ممنون دوستآن @};-
*سحربانو*
{a h=vestaa65}وستا{/a} سلامممم عزيزممم خوبي
وستا
{a h=jadekhatereha}سحربانو{/a} قربونت سحر جان ... واي چقدر خوبه بچه هاي قديمي رو مي بينم
*سحربانو*
{a h=vestaa65}وستا{/a} , فدات @};-
ساعت ویکتوریا
*سحربانو*
30 امتیاز
80 برگزیده
10115 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top