شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] گاهي خراب کردن پل هاي پشت سر چيز زياد بدي هم نيست! چون باعث مي شود نتواني به جايي برگردي که از همان اول هم نبايد قدم مي گذاشتي...! @HessNegar #مارک_تواين
مبارز..
چه عجب از اين طرفا:)@};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} قربون شما:)
زيبا
تك انديش
دقيقا @};-
دقيقااااااا
تسبیح دیجیتال
*سحربانو*
رتبه 31
81 برگزیده
10104 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top