شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ پنجره ها كلافه اند... از سنگيني نگاه منتظرم... اگر نمي آيي... پنجره ها را ديگر زجر ندهم... چشم هايم به جهنم....
*زينب*
96/12/8
خـــــــيال کـــــردي رفـــــــتي و تمـــــام ...؟! پـــــــريــــــدي و خـــــــــــلاص.... !؟ مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمي آيم.... مي بيني که.... تا ابد دهانـــت از شعر هاي عاشقـــانه من سرويــــس است.....
ممنون اقاابوالفضل:)
:) اقاسيد دهات ما با دهات شما فرق ميكنه:))
:)
چشم هايم به بهشت.... سحر به خودت برحم
:))
...
*هور*
خيلي زيبا بود...
ممنون....
2-دست خط
و من هرگز کوتاه نمي ايم.. اما :(
درب کنسرو بازکن برقی
*سحربانو*
26 امتیاز
80 برگزیده
10123 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top