سفارش تبلیغ
هاست ایران


جاده خاطره ها

 

تـــــو...

رانندگی میکنی و من...

نگاهت میکنم...

غرق میشم و سیر نمیشم...

تـــو ولی...

غرق در جاده و تابلو و خط ممتد سفید وسط جاده ای...

تا کجا میخواد مارو بکشونه نمیدونم...

دستم رو از توی دستت میکشم ...

متوجه نمیشی انگار...

سرمو تکیه میدم به شیشه و زیر لب زمزمه میکنم...:

مردِ دیوانه ی مغرورِ من..

آرزویِ مرا خدا که هیچ..

حافظ که هیچ..

رهگذرِ کوچه و خیابان هم می داند..

مردِ دیوانه ی مغرورِ من..

رویایِ مرا شب که هیچ..

خواب که هیچ..

بیداری هم می داند..

مردِ دیوانه ی مغرورِ من..

تو.. تنها تو..

نمی دانی انگار...

کی.. نمیدونم..

ولی با صدای قطره های تند بارون به شیشه ی ماشین به خودم میام..

پتویی که روم انداختی رو میکشم تا زیر گلو...

مچاله فرو میرم توی خودم...

تظاهر میکنم به خوابیدن...

ماشین وایمیسه...

داری نگام میکنی...

دستمو میگیری و میگی...:

با یه لیوان چای داغ چطوری بانــــو...؟

صدای sms   گوشیم میاد..

تویی..

نوشتی..:

نگاهت هنوز هم میزبان گرم چشمانم است...؟

هست...

هست عزیز قصه های من....


 

 

تورا به جان عاشقانه هایمان...

یکبار دیگر صدایم کن...:

بانــــــو...

 

خاطرات دانشگاهم به روزه..اینجا بخونید..

 


نوشتهشدهدرشنبه 92/12/17ساعت 2:54 عصرتوسط*سحربانو*نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin


AvaCode.64