تو نیستی و این در و دیوار هیچ‌ وقت...
غیر از تو، من به هیچ کس انگار هیچ‌ وقت...

اینجا دلم برای تو هی شور می‌ زند
از خود مواظبت کن و نگذار هیچ‌ وقت...

اخبار گفت شهر شما امن و راحت است
من باورم نمی‌ شود اخبار هیچ‌ وقت...

حیفند روزهای جوانی نمی‌ شوند
این روزها دو مرتبه تکرار، هیچ‌ وقت

من نیستم بیا و فراموش کن مرا
کی بوده‌ام برات سزاوار؟ هیچ‌ وقت!

بگذار من شکسته شَوَم تو صبور باش
جوری بمان همیشه که انگار هیچ‌ وقت... 

زنده یاد نجمه زارع