شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ روے مــيــز مــن... عــطــر چــاے تــو... کــيــکــ و خــاطــره... يــادگــار تــو... ثــبــتــ ايــن زمــان،تــوي دفــتــرم... . . . اي واي دفــتــرم....؟ ...
*سحربانو*
پــر از تــوام... بــه تــهــيــدســتــے ام نــگــاه نــکــن... نــگــو هــيــچ نــدارے، بــبــيــن... تـــــو را دارم..
خيلي شاعرانه بود ؟ کاش واقعيت داشت
دفترم با كيك و چاي خورديد رفت ، آخه اين كاره =)
*سحربانو*
تنهايي اوهوم...:) اقاجواد منکه نخوردم مگر ...:دي
فکر کنم دفتر و جاي کيک نوش جان کردند، اول زدند تو چايي بعد به جاي کيک فنجاني نوش جام فرمودند:)
*سحربانو*
يني اينقدر....:)
احتمالاً بعداً که خواستند بنويسند ديدن قلم روي کيک نمي نويسه حکاکي ميکنه:)
*سحربانو*
:-D
دفترم بعد آخرين نگاهت آتيش گرفت
از خوبيهاي پيامرسان اينه که هنوز هم بعد از دو سال که تازه مياي پيامرسان، ميتوني پستهاي #سحربانو و #تبسم_بهار و ابرار و عابديني و ... را ببيني و روحت تازه شه
{a h=rajavabim}احمد ناظمي{/a} سلام حاج آقا, فک کنم تلگرامتون قطه الان , گفتييد يه سر ب پارسي هم بزنيد :) خوش اومدين .
چراغ جادو
*سحربانو*
26 امتیاز
80 برگزیده
10123 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top