شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ قاتــل ها هميشــه، چاقـــو.. تفنگـــ.. قاتـل ها هميشــه اسلحــه نمــي کشنـد.. گاهـي قاتـل ها آنقــــــدر ديــــــــر سراغــت مي آيـند.. که مي ميــــــري... ...
عکس: افرا افراسيابي
ئه ؛ هنوز که زنده اي :|
آخرشه:ا
آخر ِ چي ؟ آخر ِ خط ؟ :|
آخر آماده شدن قورمه سبزي: دي
چه شود اون قرمه سبزي :دي
ميگم که عاليهB-)
يواش بگم : سحر بانو که بگه غذام عاليه باس فاتحتو بخوني :دي
چرا حرص دادن شما اينقدر ميچسبه ؟ :|
شانس منه:دي
به اين ميگن ، قاتل خاموش !!!
قرمه سيزي؟؟؟؟؟؟انصاف داشته باشيد شايد يه بنده خدايي دلش خواست
بفرماييد در خدمتيم:)
ادرس بدم بياي منزل و تحويل بدي
پيک بفرس
بفرس بانو .......دستپخت شما خوردن داره
OK:) ممنون
:) @};-
amir 123
نهنگ قاتل را مي گوييد ؟! ... من عمراً بميرم !ً
کلهم اجمعين...قاتلها به بهشت نمي روند..!:)
ساعت دماسنج
*سحربانو*
رتبه 32
81 برگزیده
10043 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top